Điều Khoản & Chính Sách

Người dùng vui lòng đọc kỹ những điều khoản và chính sách dưới đây để cùng nhau đi đến một thoả thuận chung khi truy cập vào trang web: XosoBK8.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi trên trang Thông Tin Liên Hệ.

Mọi điều khoản giữ XosoBK8 và các bên thứ thảo thuận điều mang tính chất tự nguyện giữa hai bên, sẽ không có bất kỳ mờ ám nào diễn ra. Tại XosoBK8.com bạn sẽ nhận được những bài viết và phần mềm xổ số hữu ích của chúng tôi!

Tránh nhiệm và Quền Hạn của người sử dụng

Người chơi sẽ có trách nhiệm tự mình cung cấp các thông tin nếu XosoBK8 yêu cầu để tiến hành sử phần mềm của chúng tôi và mọi khoản phí truy cập Internet hoặc khoản phí trong quá trình kết nối mạng khi truy cập đến XosoBK8.com

Khi bạn truy cập đến Website XosoBK8 với mục đích hợp tác và bạn sẽ có trách nhiêm về những gì bạn sẽ bình luận cũng như tuân thủ những điều luật và các quy chế gắn liến khi sử dụng XosoBk8.

– Không nên sử dụng những từ ngữ thô tục hoặc những thông tin trải với sự thật để làm ảnh hưởng đến danh dự người khác

– Không hack website của chúng tôi với mong muốn gây ảnh hưởng hoặc trục lợi cho bản thân

– Không đăng các bình luận liên quan đến chính trị

– Không quảng cáo cho bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào khác

– Không đăng hình ảnh hoặc đường link lừa đảo/khiêu dâm/bạo lực trái với luật pháp Việt Nam

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Không được sử dụng hoặc copy các bài viết, phần mềm xổ số của BK8 với mục đích quảng cáo, trục lợi kiếm tiền.

Những tài nguyên của chúng tôi bao gồm: Logo, hình ảnh, bài viết, thông tin đăng tải… XosoBK8 sẽ không chấp nhận bất kỳ trường hợp nào sử dụng mà không xin phép trước.

Quyền Chấm dứt

Nếu người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc chính sách mà XosoBK8 đưa ra chúng tôi có thể đơn phương chấm dứt hoạt động với bên thứ ba có liên quan đến những điều trên

Những giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Những nội dung hoặc thông tin được bên thứ ba đăng lên (Không thuộc về XosoBK8), chúng tôi sẽ không xác nhận cũng như xin miễn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin.

Bên thứ ba sẽ là đối tượng trực tiếp chịu trách nhiệm cho thiệt hại mà họ gây ra.

  • Tìm hiểu thêm thông tin về XosoBK8